Phong thủy ứng dụng trong đời sống: Góc nhìn từ chuyên gia Nguyễn Mạnh Linh

Trong lĩnh vực phong thủy, cái tên Nguyễn Mạnh Linh đã trở thành một biểu tượng, một người thầy đáng kính với kiến thức sâu rộng và sự tận tâm hết lòng vì sự phát triển của phong thủy ứng dụng tại Việt Nam.