Quy Nhơn có nhiều dự án nhà ở xã hội được tiếp cận gói vay ưu đãi

Theo UBND tỉnh Bình Định, địa phương có 6 dự án đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng (Nghị quyết 33/NQ-CP, ngày 11.3.2023 của Chính phủ).