Ngọc Thơm Foods Khai trương Nhà máy tại Long An: thiết bị, công nghệ hiện đại tiên tiến, vị trí thuận lợi

Ngày 19 tháng 2 năm 2024, Ngọc Thơm Foods Joint Stock Company vừa chính thức khai trương nhà máy mới tại Long An, một địa điểm thuận tiện với thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến phục vụ cho sản xuất và giao nhận. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình sản xuất và phát triển của Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch vụ Ngọc Thơm.