Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường được tôn vinh

Tối 1/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Giao lưu và tôn vinh các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020”. Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường cũng được tôn vinh tại chương trình.