Trải lòng của cô giáo Tạ Thị Quyên về triển vọng ngành hoa lan sau đại dịch COVID19

Là người khởi nghiệp thành công từ hoa lan, cô giáo Tạ Thị Quyên ở Tuyên Quang tin tưởng thị trường hoa lan sôi động trở lại sau đại dịch.