GDP Việt Nam 2020 tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới

Năm 2020, GDP của Việt Nam tăng 2,91%, bất chấp dịch COVID-19 gây ra cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu.