5 câu nói “bông đùa vô hại” cực chất ngày Cá tháng Tư của Chàng!

Nay là ngày 1 tháng 4 - ngày Cá tháng Tư – ngày quốc tế nói dối. Trong ngày này, mọi người được quyền nói những câu lời dối vô hại để tạo nên niềm vui và sự thích thú.