Tín hiệu vui của du lịch Hà Giang những tháng cuối năm

Tính từ đầu năm đến nay, lượng du khách đến với Hà Giang ước đạt 1,4 triệu lượt người. Trong đó lượng khách tăng vọt vào những tháng cuối năm, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 2.000 tỷ đồng.