Chef Vũ Nguyễn - người mang tinh hoa ẩm thực truyền thống và hiện đại Việt Nam vươn tầm thế giới

Trong nhiều chương trình tiếp cận những đầu bếp nổi tiếng, lần này chúng tôi cùng đại diện thương hiệu bò Okini được dịp làm việc cùng siêu đầu bếp Chef Vũ Nguyễn - 20 năm hoạt động tích cực trong nghề