Tiếp tục tạo dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua văn học

Ngày 25/11, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của gần 600 đại biểu là các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học đến từ các chi hội nhà văn trong cả nước.