Tỷ phú trẻ hạnh dung sẽ mở rộng quy mô tài chính trong và ngoài nước

Hiện chị đang đang là tổng giám đốc của nhiều chi nhánh và phó ban hội đồng quản trị tài chính điều hành. Trong năm 2019 chị đã khẳng định bước đi trong mô hình để phát triển rộng hơn .