CEO Trần Hoài Đức đã thành công bằng cách nào?

“Khởi nghiệp” luôn chứa đựng trong đó sức hấp dẫn và cả những thử thách. Và sẽ càng khó khăn hơn khi bạn là người rẽ ngang với con số 0 tròn trĩnh, đó chính là Trần Hoài Đức – Người đồng sáng lập hai công ty có uy tín về lĩnh vực dược phẩm: Beauty Care USA, nhà máy dược phẩm Laterre France kiêm CEO Be Media.