Nằm lòng những loại visa dài hạn Đức với chia sẻ của Bankervn

Visa dài hạn tại Đức là loại visa cho phép lưu trú dài hạn tại nước Đức. Ngoài ra cũng cho phép đi lại tự do trong thời gian không quá 90 ngày trong lãnh thổ của các nước thành viên khác.