Cách trả lời 6 câu hóc búa của các nhà tuyển dụng

"Điểm yếu của bạn?", "Đồng nghiệp nhận xét bạn thế nào?", hay "bạn có muốn hỏi gì không?"... là những câu các nhà tuyển dụng hay hỏi, nhưng không phải ai cũng biết cách đáp.