Làm chủ AI - Bí kíp xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên số

Mentor Jenny Nguyễn - Chuyên gia đào tạo, Chủ tịch Học viện Kinh doanh AZ là cái tên dường như trở nên nổi bật trong thời gian qua khi người ta bàn đến câu chuyện về hệ thống kinh doanh tự động với AI - trí tuệ nhân tạo.