Các yêu cầu kỹ thuật trong khâu bón phân cho cây Bonsai

Bón phân cho cây Bonsai là một công việc tưởng đơn giản nhưng nếu không biết bón phân đúng kỹ thuật, chậu cây sẽ không phát triển theo lộ trình mong muốn.